Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: pracowniacialaiduszy@interia.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby: Anna Brzozowska w Harmonii SERCA: Pracownia Ciała i Duszy, 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 56.

Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał czego dotyczy reklamacja i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji związanych z zamówieniem, należy przedstawić dowód zakupu (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Jeśli w wyniku reklamacji strony ustalą, iż towar ma zostać zwrócony, zalecane jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres: pracowniacialaiduszy@interia.pl.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

Zwroty

Towar można zwrócić w ciągu 14 dni. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar należy poinformować o tym fakcie operatora serwisu i ustalić sposób zwrotu. Towar należy zwrócić na adres operatora serwisu wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dowodem zakupu (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę). Adres zwrotów:

Anna Brzozowska w Harmonii SERCA: Pracownia Ciała i Duszy
ul. Ostródzka 56
03-289 Warszawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl